„Гръмовержецът“ („Громовержец“)

Разказ

Сваляне на всички:

Оригинално изписване: Виктор Колупаев

Няма биографична информация за Виктор Колупаев.