Антология „Космос“
Сборник фантастика, приключения и пътешествия