Дъждовен период — Сергей Владов

На половин цена — Стив Хол

За мир и любов — Фред Сейбърхаген

Лулата на непознатия — Юрий Пригорницки

Кой какво може — Боб Коросака

Очите не само виждат — Айзък Азимов


Издание:

Списание „Омега“, бр.1

Редакционен екип: Агоп Мелконян, Борис Ачков, Васил Димитров, Димитър Пеев, Маргарита Златарова, Никола Кесаровски, Панайот Ляков

Илюстрации: Димитър Бакалов, Марио Вътков

Коректура: Виолета Цвяткова

Електронен монтаж: Александър Иванов

 

Формат 60×84/8

УИК 6,44

Тираж 50000