Европеец по произход, американец по възпитание, натурализиран японец по житейска съдба и избор, авторът на тази книга е един от малцината чужденци, съумели да се докоснат до сърцевината на източната душевност и култура. Лафкадио Хърн (1850–1904) е приел Япония като своя истинска родина, проникнал е в тайните и своеобразието й не само с ума, но и със сърцето си, открил е и за читателите на своите книги фантастичния свят на нейния фолклор, изпълнен с магия, анимизъм, поверия, повлияни от будизма и конфуцианството, от първичната жизненост на шинтоизма, с легендарни герои и пророци. Именно този свят оживява и в сборника „Погребаната тайна“, предлагащ на българския читател увлекателно пътешествие из Изтока, пътешествие, което с такъв вещ водач като Лафкадио Хърн е и извънредно познавателно.

Въведение

Повечето от включените в тази книга необикновени истории съм взел от стари японски книги с легенди и предания като: „Ясо кидан“, „Буккьо хяккя дзеншо“, „Кокон чомоншу“, „Тама сударе“ и „Хяку-моногатари“.

Някои от легендите са дошли навярно от Китай — забележителната история „Сънят на Акиносуке“ например положително е китайска. Но, така или иначе, японският разказвач я е променил и й е придал особен колорит, така че тя звучи съвсем като японска…

А невероятният разказ „Юки-онна“ чух от един селянин от Чофу, Нишитамагори в провинция Мусаши, като легенда от родното му село. Не знам дали някога е била писана на японски, но странното поверие, за което легендата разказва, е било със сигурност разпространено в много краища на страната, и то в най-различни варианти…

Описаното в „Рики-бака“ е лично преживяване и аз го пренесох върху хартията почти веднага след като се случи, променяйки само едно фамилно име.

Токио, Япония

20 януари 1904 г.

5,5 Историята на безухия Хоичи
The Story of Mimi-nashi-Hôïchi,

6 Историята на О-Тей
The Story of O-Tei,

6 Убадзакура
Ubazakura,

5,3 Хитрост
Diplomacy,

5 Джикининки
Jikininki,

6 Муджина
Mujina,

6 Рокуро-куби
Rokuro-Kubi,

5,2 Юки-онна
Yuki-Onna,

6 Историята на Аояги
The Story of Aoyagi,

6 Джуроку-дзакура
Jiu-Roku-Zakura,

5 Сънят на Акиносуке
The Dream of Akinosuké,

6 Рики-бака
Riki-Baka,

5,5 Хорай
Horai,

6 Пеперудите
Butterflies,

5 Мравките
Ants,

5,5 Историята на Кашин Коджи
The Story of Kwashin Koji,

6 Историята на Умецу Чубей
The Story of Umétsu Chubéi,

5,5 Историята на монаха Коги
The Story of Kógi the Priest,

5,5 Пред съда на боговете
Before the Supreme Court,

6 По силата на кармата
By Force of Karma,

5 Балада за Шунтоку-мару
The Ballad of Shuntoku-maru,

5 Балада за Огури Ханган
The Ballad of Oguri-Hangwan,

5 Балада за О-Шичи
The Ballad of O-Shichi, the Daughter of the Yaoya,


Издание:

Лафкадио Хърн. Погребаната тайна

ДИ „Народна култура“, София, 1990

Редактор: Дора Барова

Художник: Петър Тончев