Дмитрий Биленкин
Живият пясък

(Научнофантастични разкази)

Българските любители на фантастиката познават Биленкин от страниците на сп. „Космос“ и в-к „Орбита“. Целта на това издание е да представи по-цялостно този оригинален фантаст и безспорно талантлив писател — тук са включени разкази от четирите сборника на Дм. Биленкин, излезли в „Библиотека советской фантастики“. Това са произведения за първите космически обитатели, за всепроникващата сила на тяхното знание и тежката отговорност на труда им, за това, как в най-сложните ситуации побеждават разумът, човечността и мъжеството.

4 Гениалният дом
Гениальный дом,

4 Случаят на Ганимед
Случай на Ганимеде,

4 Не бъдете мистик!
Не будьте мистиком!,

3 Звезден аквариум
Звездный аквариум,

4 На помощ, Мих. Мих.!
Выручайте, Мих. Мих.!,

4 Операция на съвестта
Операция на совести,

4 Напорът на живота
Давление жизни,

4,5 Принципът на неопределеността
Принцип неопределенности,

4 Това, което не се случи
То, чего не было,

4 Гледище
Точка зрения,

4 Проблемът за подаръка
Проблема подарка,

4,5 Проверка за разум
Проверка на разумность,

4 Неумолимият пръст на съдбата
Неумолимый перст судьбы,

4 Спестовна каса за време
Сберкасса Времени,

4 Да настигнеш орела
Догнать орла,

5,3 Живият пясък
Город и волк,

4 Париж си струва една меса
Париж стоит мессы,

4 На човека е присъщо…
Недотрога,

4 Виждащите ни
Видящие нас,


Издание:

Дмитрий Биленкин. Живият пясък. Научно-фантастични разкази

Издателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

 

Съставител: Димитър Пеев

Рецензент: Людмила Стоянова

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов и Асен Младенов

Коректор: Ани Иванова

 

Източници:

„Марсианский прибой“, „Молодая гвардия“, М., 1968

„Ночь контрабандой“, „Молодая гвардия“, М., 1971

„Проверка на разумность“, „Молодая гвардия“, М., 1974

„Снега Олимпа“, „Молодая гвардия“, М., 1980