Дмитрий Биленкин
Живият пясък (Научнофантастични разкази)

Българските любители на фантастиката познават Биленкин от страниците на сп. „Космос“ и в-к „Орбита“. Целта на това издание е да представи по-цялостно този оригинален фантаст и безспорно талантлив писател — тук са включени разкази от четирите сборника на Дм. Биленкин, излезли в „Библиотека советской фантастики“. Това са произведения за първите космически обитатели, за всепроникващата сила на тяхното знание и тежката отговорност на труда им, за това, как в най-сложните ситуации побеждават разумът, човечността и мъжеството.

Съдържание

Гениалният дом 4

Гениальный дом,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Случаят на Ганимед 4

Случай на Ганимеде,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Не бъдете мистик! 4

Не будьте мистиком!,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Звезден аквариум 3

Звездный аквариум,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

На помощ, Мих. Мих.! 4

Выручайте, Мих. Мих.!,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Операция на съвестта 4

Операция на совести,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Напорът на живота 4

Давление жизни,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Принципът на неопределеността 4,5

Принцип неопределенности,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Това, което не се случи 4

То, чего не было,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Гледище 4

Точка зрения,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Проблемът за подаръка 4

Проблема подарка,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Проверка за разум 4,5

Проверка на разумность,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Неумолимият пръст на съдбата 4

Неумолимый перст судьбы,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Спестовна каса за време 4

Сберкасса Времени,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Да настигнеш орела 4

Догнать орла,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Живият пясък 5,3

Город и волк,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Париж си струва една меса 4

Париж стоит мессы,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

На човека е присъщо… 4

Недотрога,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Виждащите ни 4

Видящие нас,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Дмитрий Биленкин. Живият пясък. Научно-фантастични разкази

Издателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

 

Съставител: Димитър Пеев

Рецензент: Людмила Стоянова

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов и Асен Младенов

Коректор: Ани Иванова

 

Източници:

„Марсианский прибой“, „Молодая гвардия“, М., 1968

„Ночь контрабандой“, „Молодая гвардия“, М., 1971

„Проверка на разумность“, „Молодая гвардия“, М., 1974

„Снега Олимпа“, „Молодая гвардия“, М., 1980

История

  1. — Добавяне

Библиоман