„Знай, о, принце, че след като океаните погълнаха Атлантида с блестящите й градове и синовете на Ариас се възвисиха, дойде епоха, която е трудно да си въобразиш, епоха на сияйни кралства, пръснати по света подобно на синя мантия под звездите: Немедия, Офир, Бритуния, Хиперборея, Замора… Но най-гордото от всички бе Аквилония, върховен властник на мечтания Запад. Натам отиде Конан от Кимерия, чернокос, навъсен, с меч в ръка, крадец, разбойник, убиец, изпълнен с бездънна меланхолия, но и с неутолима страст, за да стъпи по обсипаните със скъпоценни камъни тронове с обутите си в сандали нозе.“


Информация

Издание:

Автор: Робърт Хауърд

Заглавие: Конан Варваринът

Преводач: Иван Златарски

Година на превод: 1991

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: Издателска къща „Ролис“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1991

Тип: сборник; разказ

Националност: американска

Печатница: ДФ „Полиграфия“ — Пловдив

Редактор: Светослав Николов; Александър Карапанчев

Технически редактор: Кирил Костов

Художник: Дариуш Хойнацки

Коректор: Антоанета Петрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/14915

История

  1. — Добавяне

Библиоман