Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране
zelenkroki (2018)

Издание:

Автор: Борис Младенов — Young

Заглавие: Две сенки бяхме

Издание: първо (за сравнение с хартията)

Издател: ИД ПРИНТ

Град на издателя: София

Година на издаване: 2017

Тип: стихосбирка

Националност: българска

Печатница: ИД Принт

Редактор: Адриана Димитрова

Коректор: Адриана Димитрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5234


Не зная друга дума, в послеслов,

за да опиша чувството интимно,

което ни обвързваше взаимно,

освен една-единствена — любов!

 

Дълбока, крепка, чиста беше тя

и повече от петдесет години

във здрав, непоклатим съюз крепи ни —

как иначе бих обяснил това!

 

И други двойки знам, по този път

преди, със нас или след нас поели,

едни са живи, други са умрели,

но вече те на пръсти се броят.

 

Днес секса с прозвище „любов“ наричат —

тъй брака на отмиране обричат!

 

Сидни, Австралия — 2017 г.

Край