Серия
Вестник „Будилник“
Година
(Обществено достояние)
Форма
Фейлетон
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Източник
Словото

Издание:

Вестник „Будилник“, I, бр. 2 от 10 май 1873.


Издирих вече, издирих! От бял лук бягат: чумата, холерата, жените и сичките прилепчиви болести. Срещу чумата и холерата земай сяка сутрина от 5 до 6 главички; срещу жените — дозата е неопределена. Препоръчам тоя медикамент на сичките младежи, които учат медицината.

 

Д-р на „изящното изкуство“

Н. П-ски

Край
Читателите на „Рецепт“ са прочели и: