Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Einstein Factor: A Proven New Method for Increasing Your Intelligence, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разни
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,1 (× 14 гласа)
Разпознаване, корекция и форматиране
pechkov (2013)
Източник
novaset.net

Win Wenger and Richard Poe, 1996

THE EINSTEIN FACTOR: a proven new method for increasing your intelligence

Prima Publishing, USA

 

Корнелия Стефанова Величкова-Дарева, превод

Любомир Бориславов Пенов, художник

 

София, 2001

СИЕЛА — СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ

ISBN: 954-649-365-1

 

Д-р Уин Уенджър

Ричард По

 

Факторът Айнщайн

 

Американска

Първо издание

 

Редактор: Анжела Кьосева

Предпечатна подготовка: Иво Петров

Технически редактор: Божидар Методиев

 

Формат 60/90/16; Печатни коли 24

 

СИЕЛА

СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ

1463 София, бул. Патриарх Евтимий № 80А

тел./факс: 54 10 30; 954 93 97; 951 63 76

www.ciela.net

 

$source: http://www.novaset.net

 

 

Издание:

Уин Уенджър, Ричард По. Факторът Айнщайн

ИК „Сиела“, София, 2001

ISBN: 954-649-365-1


Въведение

Може ли човек да повиши интелигентността си? Твърдо ДА!

Повечето хора се изненадват, когато им се каже, че могат да повишат своя коефициент на интелигентност (IQ). Но едва ли има специалист, който би отрекъл тази възможност. Днес вече има натрупани твърде много необорими научни доказателства, за да се твърди противното. Ето само няколко примера. Децата, включени в програмата „Равен умствен старт“ — правителствена инициатива, чието начало бе поставено в 1964 година с цел да подпомогне умственото развитие на децата от предучилищна възраст, които произлизат от непривилегировани среди — масово увеличават, дори с цели десет пункта, своя коефициент на интелигентност само след неколкомесечно участие. Деца с нарушения в способността да учат увеличават коефициента си на интелигентност с десет-двайсет пункта след прилагане на терапия за стимулиране на мозъчната дейност посредством специализирани електроенцефалограми (ЕЕГ). Учени от Калифорнийския университет и от университета „Ървин“ успяват да повишат с осем-девет пункта коефициента на интелигентност на включените в изследването студенти, след като само в продължение на десет минути им пускат да слушат „Соната за две пиана в сол мажор“ от Моцарт.

Разбира се, подобни бързи и резки постижения обикновено не са особено продължителни. Например при децата на предучилищна възраст от програмата „Равен умствен старт“ постигнатите допълнителни пунктове в коефициента на интелигентност изчезват в периода между трети и шести клас. А учените от университета „Ървин“ отбелязват, че само петнайсет минути след спирането на музиката, повишеният коефициент на интелигентност на слушателите на Моцарт се връща на предишното си ниво. Това е така нареченият „ефект на избледняване“.

Според някои специалисти, този ефект на избледняване доказвал, че — в по-голяма или в по-малка степен — човек е „прикован“ към коефициента на интелигентност, с който се е родил. Но то е все едно да се твърди, че братята Уилбър и Орвил Райт е трябвало да се откажат от всяка надежда да полетят с изобретения от тях самолет още след първия си неуспешен опит, защото машината се е задържала във въздуха само дванайсет секунди. Докато всъщност значението и внушителното постижение на този техен „полет“ е не неговата продължителност, а фактът, че изобщо е бил осъществен. Защото след като веднъж била доказана по принцип възможността да се лети със самолет, увеличаването на продължителността на полета било вече въпрос единствено на технически подобрения. И наистина само четири години по-късно братята Райт предоставят на Сигналния корпус на армията на Съединените щати самолет, способен да прелита двеста километра.

Съвременните изследователи на възможността за ускорено обучение са почти в положението на братята Райт, когато през 1903 година те правят своя пръв опит да полетят със създадения от тях самолет. Днес вече всеки знае, че човешката интелигентност може да бъде повишена и подобрена. Понастоящем предизвикателството е тя да бъде увеличавана много по-съществено и за по-продължителни периоди от време. Техниките, с които ви запознаваме във „Факторът Айнщайн“ ще ви помогнат да постигнете именно това.

Тук ще откриете някои от най-ефективните съвременни методи за „отключване“ на вашия личен фактор Айнщайн — ще се научите как да освобождавате от задръжки скритите способности за творческо мислене, заложени във всеки един от нас, хората. Някои от включените в тази книга понятия и методи са новаторски — например „Отприщване на образния поток“, „Фоточетене“, „Свободни записки“ и „Гений на заем“.

Коефициентът на интелигентност е само един от начините за измерване на ума, и то не непременно най-добрият. Въпреки че редица опити показват, че някои от предложените в тази книга техники наистина ще повишат коефициента ви на интелигентност, те по принцип имат за цел да допринесат за нещо много по-съществено и по-значимо: да усилят мощта на мозъчната ви дейност като цяло, да подобрят паметта ви, творческата ви мисъл, бързината на четене, специфичните ви таланти и заложби и общото ви мозъчно и умствено здраве.

„Факторът Айнщайн“ е продукт на двайсет и пет години изследвания и работа в областта на ускореното обучение. Посредством семинарите на „Проект Ренесанс“ техниките, с които ще ви запознаем, вече са помогнали на хиляди хора. Надяваме се, че в следващите страници и вие също ще откриете пътя за постигане на такива прозрения и мисловни постижения, за каквито дори не сте и предполагали, че са възможни за вас.

Уин Уенджър, Ричард По