Серия
Тътени (3)
Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,9 (× 33 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Корекция и форматиране
taliezin (2013)
Допълнителна корекция
Диан Жон (2013 г.)
Допълнителна корекция
moosehead (2018)

Издание:

Цончо Родев. И стана ден, 1998

Редактор: Добромир Тонев

Художник: Емил Марков

Технически редактор: инж. Станислав Лулов

Набор: Юлия Ташева

Коректор: Юлия Ташева

ISBN: 954 442 067 3

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печат „Полиграфия“ АД, Пловдив


От автора

Романът в ръцете на читателя е самостоятелен по характер, но като историческа последователност и проследяване на някои човешки съдби той е и трета, и заключителна част на трилогията, започната с книгите „Тътени“ (1980) и „Бурята“ (1986).

Както и първите книги от трилогията, също „И стана ден“ е роман, но един от онези исторически романи, в които почти всички събития и „действуващи лица“ са действителни и споменът за тях се пази в народната памет или в поизтритите прашни документи от епохата. Това се отнася не само за крупните исторически факти, които се знаят от всеки българин, ходил на училище, но и за повечето от второстепенните, наглед измислени от автора. Същото може да се каже и за героите: съществували са и „играят“ с истинските си имена преобладаващата част от тях — както оставилите трайна диря революционери, турски управници, учители, чорбаджии, обществени дейци и т.н., така и безизвестните скромни труженици от рода на абаджии, дребни търговци, слуги, занаятчии, овчари и пр.

И пак както в „Тътени“ и „Бурята“ за улеснение на онези читатели, които държат непременно да узнаят точната граница между истинското и измисленото от автора, в края са дадени обяснителни бележки (Приложение І); те уточняват фактите или препращат към изворовия, или научноизследователския материал. Добавен (Приложение 2) е и кратък речник на турските и по-малко познатите старинни думи в книгата.

Ц. Р.