Оригинално заглавие
The Economic Viability of Mars Colonization, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Статия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)
Източник
www.marspapers.org

Предварителни бележки от преводача:

При четене трябва да се има предвид, че статията е писана през 1995 година.

Всички посочени цени са в американски долари.

Всички посочени стойности за налягане са приведени в килопаскали. За справка, нормалното земно налягане на морското ниво е около 101 килопаскала.

Таблица на някои от използваните съкращения, термини и означения:
съкращение значение превод/значение коментар
CH4/O2 метан/кислород комбинация от втечнени газове, използвани като ракетно гориво
NEP Nuclear electric propulsion ядрено-електрическо задвижване
LO Low Orbit Ниска орбита
LEO Low Earth Orbit Ниска земна орбита
AV Ascent Vehicle Транспортен апарат (от повърхността) до орбита
SSTO Single Stage to Orbit Едностепенно транспортно средство до орбита
MWe Megawatts electrical Мегавати в електрическа мощност За разлика от топлинна мощност (вж. Ват в българската Wikipedia)
Реголит Реголит е слой от рехав хетерогенен материал, покриващ твърди скали. Реголит има на Земята, Луната, други планети и някои астероиди. На Земята реголитът се е образувал в следствие на ерозия и биологични процеси и е съставен главно от седиментни скали. На небесни тела без атмосфера реголитът се образува от гравитационното натрупване на отломки, които се получават в следствие на сблъсъци с други обекти. (По информация от Wikipedia: Реголит към 15.01.2012 година.)