Оригинално изписване: Robert Zubrin

Няма биографична информация за Робърт Зубрин.