Серия
Хрониките на Земята (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The 12th Planet, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 21 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011 г.)
Разпознаване, корекция и форматиране
zelenkroki (2011 г.)

Издание:

Зекария Сичин. Дванадесетата планета

Американска, първо издание

Превод: Крум Бъчваров

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка ИК „БАРД“ ООД Линче Шопова

Формат 60/90/16 Печатни коли 25

ИК „Бард“ ООД — София, 2002 г.

ISBN: 954-585-401-4


Скъпи читателю,

Поредицата „Хрониките на Земята“ се основава на твърдението, че митологията е хранилище на древни спомени, че Библията трябва да се чете буквално като исторически документ и че древните цивилизации са резултат на познания, донесени на Земята от анунаките — „онези, които дойдоха на Земята от небето“.

Научните открития, направени през годините след публикуването на „Хрониките на Земята“, представят все повече потвърждения на невероятните и неортодоксални, основани на научни данни заключения на поредицата. Тези открития и произходът на човечеството и Слънчевата система се разглеждат в следващите книги на автора.

Вярвам, че съвременната наука ще продължи да потвърждава древните знания.

Зекария Сичин

Ню Йорк, януари 2002