Включено в книгата
Оригинално заглавие
Das Götliche, ???? (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и редакция
NomaD (2011)

Издание:

Антология на немската поезия

 

Под редакцията на Димитър Стоевски

Съставили: Димитър Стоевски, Димитър Дублев, Ламар

 

Редактор на издателството: Блага Димитрова

Художник: Димитър Трендафилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Цветанка Апостолова

Дадена за печат на 30. XII 65

Печатни коли 20¾. Издат. коли 17–01.

Формат 59X84/16. Тираж 5090.

Издат. №41 (1989).

Поръчка на печатницата 1248. ЛГ IV

Цена 1,57 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Народна култура — София, 1966


Бъди благороден,

добър, отзивчив,

защото едничко

това те отделя

от всичките знайни

създания земни.

 

Хвала на незнайните

създания висши —

догадка за нас!

Ти с пример учи ни

да вярваме в тях!

 

Природата с усет

не е сподобена

и слънцето свети

над зли и добри;

луната, звездите

огряват еднакво

злодей и светец.

 

Порои и вихри,

градушка и гръм

стремително с громол

в простора се носят

и пътем застигат

и тоя, и оня.

 

Тъй орис честита

сред людете броди

и ту на отрока

невинните къдри,

ту старчески череп

виновен докосва.

 

По вечни, железни,

велики закони

затваряме всички

на дните си земни

кръга начертан.

 

Човекът постига

дела невъзможни:

че той отличава,

отбира и съди

и може във трайност

мига да превърне.

 

Той само всевластно

доброто отплаща

и злото наказва;

лекува, спасява

и всичко безредно

изгодно сплотява.

 

Безсмъртните ние

почитаме, сякаш

са люде, които

творят величаво,

каквото човекът

създава невзрачно.

 

Бъди благороден,

добър, отзивчив!

Твори неуморно

за полза и правда,

бъди образец на

незнайните сили!

Край
Читателите на „Божественото“ са прочели и: