Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 9 гласа)
Сканиране
moosehead (2011 г.)
Разпознаване и корекция
TriAM505 (2011 г.)

Издание:

Доц. Ангел Бонов

Митове и легенди за съзвездията

 

Рецензенти: Марин Калинков, Богомил Ковачев

Редактор: Марин Калинков

Художник: Теменужка Стоева

Художествен редактор: Светлозар Писаров

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Надежда Петличкова

 

Издателство Наука и Изкуство, 1976 г.

Полиграфически комбинат Димитър Благоев


Предговор

Всяка ясна и безлунна нощ небосводът е осеян с хиляди звезди. Едни блестят като брилянти, а други едва се виждат, но всички блещукат, сякаш разговарят помежду си… Кой не би насочил погледа си към тях и не би се възхищавал с часове на величествената картина на звездното небе! Тя е привлякла погледа на хората още в зората на цивилизацията. По звездите и съзвездията те са се ориентирали при своите пътувания из непознати местности по суша или с кораби в открито море. Дори и днес в алегоричен смисъл често се казва „пътеводна звезда“ — понятие, останало от онези далечни времена.

Онова което е привличам и ще привлича погледа на хората върху земното небе, са съзвездията — характерни фигури, образувани от по-ярките звезди в неголяма област от небесната сфера. Вдъхновявани от поетична фантазия, древните са дали на съзвездията чудни имена. Небето е изпъстрено с герои от митологията и древни легенди — Персей, Касиопея, Андромеда, Дракон, Херкулес, Лира… На съвременния човек имената на съзвездията звучат странно и удивително. За да ги разбере, той трябва да се запознае с мита или с легендата, от които произхождат. А тези митове и легенди са толкова увлекателни и емоционални с богатата си фантазия и дивна поезия, че всеки независимо от своята възраст и професия би изпитал дълбока естетическа наслада и удоволствие от тях.

В митовете и легендите за съзвездията са отразени общочовешки добродетели и идеали, вълнували хората от всички времена. В тях виждаме герои, например Херкулес, надарени с фантастична сила, които убиват ужасните чудовища и разбойници, причинявали нечувани страдания и мъка на народа. Виждаме герои, самопожертвували се за своя народ, за да го избавят от непоносимо зло — например Тезей отива на явна смърт, за да избави народа си от жестокия данък, наложен му от критския цар Минос.

Митовете и легендите за съзвездията винаги са били обект на творческо вдъхновение на великите майстори, създали шедьоври на световното изкуство. Това е характерно особено за епохата на Възраждането, когато светлината на просветата започва да разпръсква мрака на средновековието, например картините „Персей и Андромеда“ на Рубенс, Ванлоо и Менгс.

Познаването на митовете и легендите за съзвездията улеснява твърде много, опознаването на самите съзвездия. А опознаването на съзвездията открива пътя към големите, вълнуващите проблеми на съвременната астрономия. Ето защо, преди да изложим мита или легендата за съзвездието, ние даваме разположението му върху небесната сфера. След това посочваме периода, в който съзвездието най-добре се вижда от географската широчина на нашата страна, и описваме най-интересните обекти в него, които могат да се наблюдават предимно с просто око. По такъв начин книгата ще бъде ръководство за опознаване на съзвездията, предназначено за всеки любител на астрономията. Тя ще бъде полезна за учителите, преподаващи астрономия, при запознаването на учениците със съзвездията, а също така и на лекторите в планетариумите, разкриващи пред посетителите явленията на звездното небе.

Надявам се, че книгата ще усили интереса на читателите от всички възрасти не само към съзвездията, но и въобще към космическите явления, ще развие техните наблюдателни способности и ще ги увлече във вълнуващите проблеми на съвременната астрономия.

София, 3 март, 1975 г.

А. Бонов