Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2009)

Издание:

Библиотека „Златни страници“. Кой какъв е и защо такъв е. Том четвърти. Хумор за деца.

Издателство „Български художник“, 1978

Съставител и редактор: Николай Янков

Художник: Борислав Стоев


Петьо порасна на височина

цял метър

и стана Петър.

Научи дори,

че има три

имена:

Петър Петров Петровски.

И оттогава Петър

наистина смята,

че имат по три имена нещата,

например не казва вече метър,

а — метър метров метровски.

 

— Тихо, Петре, говоря по телефона!

— Телефон телефонов телефонски.

 

— Недей се катери, ще се счупи клона!

— Клон клонов клонски.

 

— Петре, ела, че изстина чая!

— Чай чаев чайски.

 

— Петре, не дърпай ушите на Зая!

— Зайо заев зайски.

Край
Читателите на „Трите имена“ са прочели и: