Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2009)

Издание:

Библиотека „Златни страници“. Кой какъв е и защо такъв е. Том четвърти. Хумор за деца.

Издателство „Български художник“, 1978

Съставител и редактор: Николай Янков

Художник: Борислав Стоев


През трънак и през коприва

стигнал Зайо зряла нива.

Гледа — ни човек, ни птица,

но из жълтата пшеница

нещо движи се полека,

без пътека.

 

Да е влак — не е влак,

да е звяр — не е звяр.

Ни копита, ни самар.

А голямо като къща

и пшеницата поглъща.

Спрял се Зайо запъхтян —

трябва да е великан!

— Добра среща, великане!

— Бягай, Зайко! Ще останеш

без опашка и без ризка,

ако дойдеш по-наблизко.

Ще те глътна като клас! —

избоботил страшен глас.

Да е шега? Не е шега!

Бре, ами сега!

Хукнал Зайо към Балкана —

по-далеч от великана!

 

А от страх и залисия

не разбрал дори, горкия,

ясната за всички тайна:

великанът бил комбайна!

Край
Читателите на „Зайо и великанът“ са прочели и: