Жан Соломонов
Българско нашествие във Вилфранш

(Берлинската стена, двадесет години по-късно)

На приятелите от двете страни на Стената, които ни напуснаха

Когато не знаеш къде отиваш, обърни се да видиш откъде идваш. Така душата ти ще може да те настигне.

Рамаяна

Думи за начало

Опитах се да отбележа годишнината от падането на Берлинската стена и Великото преселение (поредното), последвало след това. Не е откритие, че имигрантските пътеки рядко са постлани с рози, но всеки има своя Рубикон за пресичане. Вярно, че многобройните благотворителни организации правят всичко, което е по силите им, новодошлите да намерят колкото се може по-бързо своето място във френското общество. Но голяма част от тяхната дейност, както и личните проблеми на всеки новоприет или бъдещ френски гражданин, остават скрити за широката публика. Тук използувам случая да благодаря на Френския Червен кръст, където работих като преводач. Без опита и сюжетите, натрупани там, написването на тази редове би било невъзможно.

Затова, ако с тази малка книжка съм успял да повдигна крайчеца на завесата, ще считам, че хартията е употребена по-полезно, отколкото за амбалаж. И това ще ми бъде достатъчно.

Авторът

Лион, 2004 г.

Издание:

Жан Соломонов. Българско нашествие във Вилфранш. Шестнадесет години по-късно

ИК Огледало, София, 2005

ISBN: 954-8041-21-9

 

© 2005 Жан Соломонов — автор

© 2005 Илия Петров — корица

 

Текстът на книгата е предоставен на Читанката от автора си с променено подзаглавие: „Берлинската стена, двадесет години по-късно“. Книгата има и френско издание:

 

Invasion Bulgare à Villfranche

Le mur de Berlin, 20 ans plus tard

 

IDDN.FR.010.0114309.000

 

© 2009 Jean Solomonof, auteur

© 2009 Aneta Solomon, traduction

© 2009 D-r Svetoslav Botev, couverture

 

Éditions Publibook

Paris — France

2009