Издание:

Айзък Азимов

Избрани фантастични произведения в два тома

Том първи

 

Съставители: Вихра Манова, Александър Хрусанов

 

Народна младеж

Издателство на ЦК на ДКМС

София, 1989

 

Isaac Asimov

„The Early Asimov“

Copyright © 1972 by Isaac Asimov

Granada Publishing Ltd. 1974

Legal Rites

Christmas on Ganymed

The Billiard Ball

 

Isaac Asimov

„Earth is Room Enough“

Copyright © 1957 by Isaac Asimov

Doubleday and CO Inc. 1957

Someday

 

Isaac Asimov

„Nine Tomorrows“

Copyright © 1958 by Isaac Asimov

Galaxy Publishing Corporation 1958

The Ugly Little Boy

 

Isaac Asimov

„The Bicentennial Man“

Copyright © 1976 by Isaac Asimov

Granada Publishing Ltd. 1981

The Melody

 

Isaac Asimov

„Foundation“

Copyright © 1951 by Isaac Asimov

Granada Publishing Ltd. I960

 

© Александър Хрусанов, съставител, 1989

© Вихра Манова, съставител, 1989

© Александър Хрусанов, предговор, 1989

© Вихра Манова, Лиляна Георгиева, Емануел Икономов, Александър Хрусанов, преводачи, 1989

 

Редактор: Дочка Русева

Художник: Фико Фиков

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Божидар Петров

Коректор: Мария Стоянова

 

Първо издание. ЛГ VI

 

Тематичен № 23 — 95366/5637-246-89

Дадена за набор: юни 1989 г.

Подписана за печат: ноември 1989 г.

Излязла от печат: декември 1989 г.

Формат 60×90/16

Печатни коли 19,50

Издателски коли 19,50. УИК 21,01

Цена 3,02 лв.

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Георги Димитров“ — София