0 Не!
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Издание:

Асен Босев. Ще ви кажа нещо

Стихотворения

 

Отговорен редактор: Димитър Ненчев

Редакционна колегия: Цветан Ангелов; Иван Милчев; Симеон Митев; Петър Кръстев

Редактор: Димитър Ненчев

Художник: Димитър Томов

Художествен редактор: Петър Кръстев

Технически редактор: Цветанка Николова

Коректор: Фанка Пигова

 

Държавно военно издателство, София

Библиотека „Аз съм българче“

Формат 60×84/16 ЛГ-VI1/446

Тираж 10 125 екз.

Печатни коли 5; Издат. коли 4,25

Издат. поръчка № 173

Техн. поръчка № 1748

Дадена за печат на 18.III.1974 г.

Подписана за печат на 3.X.1974 г.

Тем. № 2601

Подвързана 0,45 лв.

Брошура 0,26 лв.

Печатница на Държавното военно издателство