Настоящата книга обхваща приказките включени в осмия том от събраните съчинения на Назъм Хикмет, издадени в издателство „Народна просвета“, 1972 година под редакцията на Е. Бабаев.

6 Слепият падишах
Kör Padişah,


Издание:

Назъм Хикмет. Влюбеният облак

Редактор: Апостол Саръиванов

Редактор на издателството: Христиана Василева

Художник: Петър Чуклев

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Мария Кунчева

Издателство „Народна младеж“, София, 1974

Държавна печатница „Тодор Димитров“, София, 1974