Владимир Колев
Тръпка, наречена Сецесион

(Литературно-исторически статии и есета)