Издаването на книгата „Ловни разкази“ е резултат от сътрудничеството между братиславското издателство „Природа“ и софийското „Земиздат“. Тя е сборник от разкази на най-добрите майстори на перото от социалистическите страни в областта на ловната тематика. Техните творби са отражение на ново, съвременно виждане на лова като непосредствено общуване с природата, при което човекът, преди да бъде ловец, насочил пушка срещу животните, е природозащитник — гражданин в истинския смисъл на думата.

Книгата е адресирана към всички, които обичат природата и ловното четиво. Авторите увлекателно водят читателя сред достигащите небето канари на Стара планина и върховете на Югославия, сред равнините на Германската демократична република и низините на Унгария, в девствените гори и водите на Полша и Румъния, в тундрата и тайгата на Съветския съюз, в близките и въпреки това тайнствени дебри на Чехословакия, за да надникне към един свят, който за много хора все още е непознат.

Издание:

Ловни разкази

ДИ „Земиздат“, София, 1979

Съставители: Атанас Георгиев, Власта Миклашова-Райска

Редактор: Радка Гоцева

Художник: Иржи Красл