Днес Габриел Гарсия Маркес е един от най-обичаните писатели на Латинска Америка, една от най-изтъкнатите фигури в главоломния възход на латиноамериканската белетристика през последните десетилетия.

В разказите, публикувани след „Сто години самота“, се чувствува търсенето на нови стилистични похвати. Нещо повече, фантастичният елемент престава да бъде само съставна част, която изпъстри тук-там разказа, а се превръща в същност на вулканичния порой на въображението, чиито първоначални координати се коренят в американската действителност. Както в „Сто години самота“ и в тези разкази на длъж и шир бродят пътуващи циркове и гадатели, има невероятни панаири, летящи и възнасящи се личности, жената, която се е превърнала в паяк, и други подобни мотиви, които се доразвиват и издават вътрешно единство, обединяваше многообразието на цялото му творчество.

Плодовитото и изкусно перо на Габриел Гарсия Маркес ни води по реални и нереални пътища, граничещи винаги със символа, към откриването на истинския произход на човека латиноамериканец.

5,6 Жената, която идваше в шест
La mujer que llegaba a las seis,

5,5 Няма кой да пише на полковника
El coronel no tiene quién le escriba,

4,7 Някой такъв ден
Un día de éstos,

5,3 Вторник следобед
La siesta del martes,

5,2 Погребението на Мама Гранде
Los funerales de la Mamá Grande,

5,2 Вдовицата на Монтиел
La viuda de Montiel,

5 Един много стар сеньор с огромни криле
Un señor muy viejo con unas alas enormes,

5,6 Най-красивият удавник на света
El ahogado más hermoso del mundo,

5 Отвъд любовта — непрестанна смърт
Muerte constante más allá del amor,

5 Блакаман Добрия, продавач на чудеса
Blacamán el bueno vendedor de milagros,

Издание:

Габриел Гарсия Маркес. Продавач на чудеса

Колумбийска, първо издание

Подбор: Валентина Рафаилова

Издателство „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1975

Редактор: Симеон Владимиров

Оформление: Кънчо Кънев

Художник: Христо Врайков

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Найден Русинов

Коректори: Донка Симеонова, Ева Егинлиян

 

Дадена за набор на 1.VIII.1975 г. Подписана за печат на 28.X.1975 г.

Издателски № 1171. Тематичен № 240. Формат 84×108/32. Издателски коли 11,48. Печатни коли 15

Цена 1,06 лева

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив