Тайнственият триъгълник

(Сборник научнофантастични разкази за морето)

В сборника са включени едни от най-големите имена на фантастиката като По, Лем, Бредбъри, а наред с тях съжителстват и такива писатели като Моравия, Маркес, Кортасар, Бингел, а от социалистическите страни — Дилов, Хернади, Матеошек и други. Всички са обединени от любовта към морето, на което са посветили едни от най-хубавите си произведения.


Издание:

Тайнственият триъгълник. Сборник разкази

Издателство „Георги Бакалов“, 1979

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Отговорен редактор: Милан Асадуров