Артър Кларк
Слънчев вятър

(Събрани разкази)

5 Предговор
Introduction,

4,5 Храната на боговете
The Food of the Gods,

5 Маелстрьом II
Maelstrom II,

4,5 Светещите
The Shining Ones,

5,5 Слънчев вятър
The Wind From the Sun [= Sunjammer],

4,8 Тайната
The Secret [= The Secret of the Men in the Moon],

5 Последната заповед
The Last Command,

4,6 Среща
Reunion,

4 Светлина на мрака
The Light of Darkness,

5,5 Най-дългият научно-фантастичен разказ на света
The Longest Science Fiction Story Ever Told [= A Recursion in Metastories],

4,5 Г-н Хърбърт Джордж Морли Робъртс Уелс
Herbert George Morley Roberts Wells, Esq.,

4,5 Обичай тази Вселена
Love That Universe,

5 Жестокото небе
The Cruel Sky,

4 Неутронен прилив
The Neutron Tide,

5 Среща с Медуза
A Meeting With Medusa,

Издание:

Артър Кларк. Слънчев вятър. Събрани разкази т.2

„Абхаддон“, София, 1998

Редактор: Радослав Цанчев

Коректор: Сибила Влайкова

Худ. оформление на корицата: „Абагар дизайн“

ISBN 954-9512-06-1 (т.2)

 

Arthur C. Clarke. The Wind from the Sun. Victor Gollancz Ltd, London, 1972