Карел Чапек 1890 — 1938

Творчеството на известния чешки писател Карел Чапек е разностранно — той пише стихове, разкази, фейлетони, приказки, пиеси, пародии, афоризми, есета, романи, научна фантастика, хумор…

„Книга апокрифи“ представлява своеобразен дневник на писателя. Тя отбелязва не само неговите философски увлечения и естетически търсения, не само художествено илюстрира писателското му развитие, но показва и неговото прераждане от хуманист в гражданин, страстен изобличител на капиталистическата действителност.

Книгата се издава но случай 30 години от смъртта на Карел Чапек.

6 Светата нощ
Svatá noc,

0 Офир

Издание:

Карел Чапек. Книга апокрифи. Разкази

Издателство „Народна младеж“, София, 1968

Редактор на издателството Вера Филипова

Художник Иван Кирков

Художествен редактор Иван Стоилов

Технически редактор Лазар Христов

Коректор Мери Керанкова

 

Karel Čapek. Kniha apokryfů

Vydání 4

Československý spisovatel. Praha, 1964