Лична страница на notman

Дадени оценки 283
Дадени коментари 136

Подготвяни текстове

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
сам Инфо 2 Файл Антикапиталистическото мислене Лудвиг фон Мизес За добавяне
сам Инфо 4 Преспанските камбани (корекция) Димитър Талев
94%

Сканирани или обработени текстове

Общо: 10