Към текста

Метаданни

Данни

Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,1 (× 35 гласа)

Информация

Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012 г.)

Издание:

Доц. д-р Валери Стоилов Стефанов

Ст.н.с. II ст. д-р Александър Асенов Панов

 

Литература за 8. клас

 

Рецензенти: проф. д-р Милена Георгиева Цанева, Виолета Георгиева Колева и Румяна Петьова Панкова

 

Редактор: Правда Панова

Редактор на издателството: Илия Илиев

Художествен редактор: Михаил Руев

Корица и графичен дизайн: ИК „Анубис“

Технически редактор: Симеон Айтов

Коректор: Даниела Гакева

 

Българска. Първо издание/допечатка, 2002 г.

Формат 70×100/16. Обем 22 п.к.

 

Издателска къща „Анубис“, София

Предпечатна подготовка „Алкор — Владислав Кирилов“

Печатница „Инвест прес“ — София

 

ISBN 954-426-334-9

История

  1. — Добавяне

На остров гол живеят двама

и го поливат нощ и ден.

Това е филма. Друго няма.

И вий скучаете край мен.

 

Жената, хвърлила черпака,

се просва в хълцания зли.

А вий се смеете във мрака

на глупостта, че сте дошли.

 

Защо? Нима сте духом голи

подобно оня остров там?

Ако е тъй, то за какво ли

се трудиме над вас, не знам!

 

Но на екрана, мълчалива,

жената се изправя пак,

за да полива свойта нива

все тъй, черпак подир черпак.

 

Сега вървете към вратите,

шумете, смейте се на глас —

докрай, додето разцъфтите,

ще мъкнем влагата към вас!

Край
Читателите на „Японският филм“ са прочели и: