Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 10 гласа)

5.8. БИЛКИ ИЗПОЛЗУВАНИ ПРИ НАРУШЕНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

От древни времена хората са търсили всред растенията средство за повлияване на функциите на централната нервна система, за пре-махвне на болката и неприятните изживявания, за повишаване на умствената и физическата работоспособност, за лечение на нервни и психични заболявания. Употребата на растения, повлияващи психичната дейност, е съпровождала много религиозни обреди и ритуали. Едни от най-силно действуващите лекарства и отрови, повлияващи функциите на централната нервна система, са алкалоиди, получени от растения. Достатъчно е да изброим морфина, никотина, кокаина, стрихнина, кофеина, атропина, скополамина и др. Днес тези растения, диворастящи или култиврани, се използуват изключително като суровина за химико-фармацевтичната промишленост. Те не са растения за „домашна употреба“. Много от тях фигурират във фармакопеите като отровни и силно действуващи дроги. Особено опасна е способността на някои от съдържащите се в тях активни вещества да предизвикват при продължителна употреба привикване и пристрастяване и да водят до хронични отравяния — наркомании (морфин, кокаин и др.).

Съществуват обаче много билки с по-меко действие върху централната нервна система, подходящи за лечение на някои функционални нарушения. Едни от тях действуват успокояващо (седативно) и се използуват за лечение на невротични състояния с повишена възбудпмост, безсъние, безпокойство, невротично главоболие, напрегнатост и др. Други билки имат противоположно действие — възбуждат централната нервна система, повишават нейния тонус, подобряват умствената и физическата издръжливост, подобряват настроението.

Трябва да се изтъкне, че подобрявайки функциите на нервната система, много лечебни растения оказват благоприятен лечебен ефект по косвен път и при редица неврогенно обусловени нарушения на сърдечносъдовата система, на храносмилателната система и др. С това се обяснява широката популярност на редица билки, използувани от народната медицина за лечение на хипертония, сърцебиене, сърдечни болки, язвена болест, колит и др.

Трябва обаче да се знае, че заболявания на централната нервна система, които се изявяват със сериозни клинични прояви (главоболие, световъртеж, гърчове, парализи, психични нарушения и др.) изискват незабавно компетентна лекарска помощ, точно дагностициране и съответно лечение.