Уилям Шекспир
Хамлет (1)

(Принц датски)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Обществено достояние)
Форма
Пиеса
Жанр
Характеристика
Оценка
5,3 (× 24 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2006–2011 г.)

Издание:

Уилям Шекспир

Хамлет

 

Английска

Шестнайсето издание

 

Превод: Гео Милев

 

Предпечат и експонация: „Дедракс“ ООД

Коректор: Нина Иванова

Формат 84×108/32. Печатни коли 14,5

 

Печат „Симолини-94“ — София

 

© Ваня Мичева, предговор, 2006

© Светла Коева, библиотечно оформление, 2004

© Издателство „Дамян Яков“ 2006

 

ISBN-10: 954-527-312-7

ISBN-13: 978-954-527-312-4


Лица

КЛАВДИЙ, крал на Дания

ХАМЛЕТ, син на предишния и племенник на сегашния крал

ПОЛОНИЙ, кралски съветник

ХОРАЦИО, приятел на Хамлет

ЛАЕРТ, син на Полоний

 

Придворни:

ВОЛТИМАНД

КОРНЕЛИЙ

РОЗЕНКРАНЦ

ГИЛДЕНЩЕРН

ОЗРИК

БЛАГОРОДНИК

СВЕЩЕНИК

 

Офицери:

МАРЦЕЛ

БЕРНАРДО

 

ФРАНЦИСКО, войник

РЕЙНАЛДО, слуга на Полоний

АКТЬОРИ

ДВАМА ГРОБАРИ

ФОРТИНБРАС, норвежки принц

КАПИТАН

АНГЛИЙСКИ ПРАТЕНИЦИ

ДУХЪТ на Хамлетовия баща

ГЕРТРУДА, кралица на Дания и майка на Хамлет

ОФЕЛИЯ, дъщеря на Полоний

 

Велможи, придворни дами, офицери, войници, моряци, вестоносци, свита.