Библиотека „Смехурко“

(издателска поредица)

Флорентина
Разказ за момичета, момченца, родители, градски съветници и бакали