Издание:

Едуард Успенски

Училище за клоуни

 

Рецензент: Георги Друмев

Редактор: Майя Методиева-Драгнева

Художник: Киро Мавров

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Цветелина Нецова

Отговорен редактор на библиотеката: Лилия Рачева

Издателство „Отечество“, София, 1988