Избрана световна фантастика

(издателска поредица)

Пясъчните войни. Книга първа
Да убиеш слънцето. Блус за Лазертаун. Небесният списък на жертвите
Пясъчните войни. Книга втора
Поздравът на чуждоземеца. Да отвърнеш на огъня. Предизвикателството прието