Времеви куриер беше най-добрата работа, която Джъдсън Даниъл Елиът Трети би могъл да си намери. Но не е лесно да водиш туристическите групи една след друга на все същото историческо събитие (най-любимото сред тях — Разпятието), без да се засечеш със самия себе си. Още по-трудно е да устоиш на изкушението и да не се забъркаш в миналото, за да повлияеш на идните събития.

Такива постъпки се наказваха сурово. Затова Джъдсън Даниъл Елиът спазваше правилата.

Докато не срещна съблазнителна гъркиня във Византия, която му показа, че е писано правилата да бъдат нарушени…

Издание:

Робърт Силвърбърг. Назад по линията

Американска. Първо издание

Превод: Владимир Зарков

Редактор: Мария Василева

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Десислава Господинова

ИК „Бард“, София, 2010

ISBN: 978-954-655-175-7

 

Up the Line

Copyright © 1969 by Robert Silverberg

 

© Владимир Зарков, превод, 2010

© „Megachrom“, оформление на корица, 2010

 

Формат 84/108/32