Вторници с Мори
Един старец, един младеж и най-великият урок на живота
Децата на новото време
Кристалните деца, Децата индиго, Звездните деца, Ангелите на земята
Живот за вярата
Най-важни моменти от живота на Анемари Крюгер и пътя й в бахайската вяра