„Когато един човек действително схване какво е направила за него Божията благодат, това познание ще промени целия му живот. Той вече няма да бъде същият.

Със съзнанието на нашата лична недостойност е свързано и дълбокото убеждение от изключителната стойност на Господ Исус Христос. Този, който е познал Божията благодат, неусетно пада на колене, покланя се на Бога и признава, че на Него принадлежи цялата слава и чест.

Като неизменно следствие вярващият вижда единствената възможност, която му остава — да се посвети на този Господ с духа, душата и тялото си. За хора, които са познали Божията благодат, никоя жертва няма да изглежда прекалено голяма.“

В тази книжка Уилиям Макдоналд се опитва да покаже измеренията на Божията благодат в миналото, настоящето и бъдещето.

6 Божията благодат
The grace of God,


Издание:

Автор: Уилиям Макдоналд

Заглавие: Божията благодат

Преводач: Екатерина Абаджиева

Година на превод: 1994

Език, от който е преведено: английски

Издател: Издателство „Верен“

Година на издаване: 2014 (не е указана)

Художник: Dieter Otten, Bergneustadt

ISBN: 3-89397-753-8

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/11977