Как ще живеем, ако не спре престъпното замърсяване на околната среда? Дали съвършената техника може да осигури истинско благополучие на човечеството? И в какво би се превърнало безметежното, „щастливо“ съществуване, ако в него освен проблемите липсват и стремежи? Рисувайки картината на едно безрадостно бъдеще, известният испански фантаст Д. Сантос (роден 1941 г.) внушава — не бива несъвършенствата на днешния свят да станат единствена алтернатива на нашето утре.

През лятото беше горещо, през зимата студено, а понякога преваляваше. Често дните бяха слънчеви, а нощем изгряваше Луната. Слънцето и Луната гледаха към неголяма планета. На нея живееха някакви същества. В миналото ги наричаха човеци.

Уолтър Дженс

„Светът на обвиняемите“

5,6 Пролог на историка
Futuro inperfecto,

4,2 Смог
Smog,

4,5 Сърдечни сделки
Negocios del corazón,

4,7 Странно
Extraño,

4,9 Програмата
El programa,

4 Отвъд облаците
Encima de las nubes,

5,5 … Ако утре трябва да умрем
… si mañana hemos de morir,

5 Притча
Una fábula,


Издание:

Доминго Сантос. Бъдеше несъвършено

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1989

Библиотека „Галактика“, №101

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Превод от испански: Пепа Еремиева, Емилия Папазова

Рецензент: Венко Кънев

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Испанска, I издание

Дадена за набор на 25.XI.1988 г. Подписана за печат на 5.X.1989 г.

Излязла от печат месец XI.1989 г. Формат 70×100/32. Изд. №2223 №08/074/89.

Печатни коли 18,50. Изд. коли 12. УИК 13,23. ЕКП 95366.5637–138–89. Цена 2 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 860–32

© Венко Кънев, предговор, 1989

© Пепа Еремиева, Емилия Папазова, превод, 1989

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1989

c/o Jusautor, Sofia

 

Domingo Santos. Futuro imperfecto

© 1980 Domingo Santos

© 1981 Editora y Distribuidora

Hispano Americana, S. A. (EDHASA)