Съдържание

Женските дружества 4

The Ladies’ Societies,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Посещение в Нюгейт 5,5

A Visit to Newgate,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Мисли за хората 0

Thoughts About People,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Мис Евънс и „орелът“ 0

Miss Evans and the Eagle,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Салонният оратор 4

The Parlour Orator,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Сбъркалата модистка 4

The Mistaken Milliner. A Tale of Ambition,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Школата по танци 5,5

The Dancing Academy,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Благородните бедняци 5,3

Shabby-genteel People,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Гуляй за цяла нощ 4

Making a Night of It,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Пансионът 5

The Boarding-house,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Чувство 4

Sentiment,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Семейство Тъгс в Рамсгейт 5

The Tuggses at Ramsgate,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Хорейшо Спаркинс 6

Horatio Tparkins,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Черното було 5,3

The Black Veil,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Екскурзия с параход 4,5

The Steam Excursion,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Мисис Джоузеф Портър 5

Mrs. Joseph Porter,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Случка от живота на мистър Уоткинс Тотъл 5

A passage in the Life of Mr. Watkins Tottle,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Кръщавката в Блумсбъри 5

The Bloomsbury Christening,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip

Смъртта на пияницата 5,5

The Drunkard’s Death,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip


Информация

Издание:

Чарлс Дикенс. Избрани творби в 5 тома — том 5

Скици от Боз (разкази). Коледна песен. Повест за два града

Съставител: Людмила Евтимова Английска

Първо и второ издание

Народна култура, София, 1984

 

Редакционна колегия: Владимир Филипов, Жени Божилова, Леда Милева

Редактори: Людмила Евтимова, Мариана Неделчева, Юлия Стефанова

Художник: Филип Малеев

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Йордан Зашев

Коректор: Наталия Кацарова

Дадена за набор ноември 1983 г.

Подписана за печат февруари 1984 г.

Излязла от печат март 1984 г.

Формат 84×108/32

Печатни коли 48. Издателски коли 40,32, УИК 44,54. Цена 5,68 лв.

ДИ „Народна култура“, София

ДП „Димитър Благоев“, София

 

Sketches by Boz

Oxford University Press, London

История

  1. — Добавяне

Библиоман