4 Женските дружества
The Ladies’ Societies,

5,5 Посещение в Нюгейт
A Visit to Newgate,

0 Мисли за хората
Thoughts About People,

0 Мис Евънс и „орелът“
Miss Evans and the Eagle,

4 Салонният оратор
The Parlour Orator,

4 Сбъркалата модистка
The Mistaken Milliner. A Tale of Ambition,

5 Школата по танци
The Dancing Academy,

5,3 Благородните бедняци
Shabby-genteel People,

4 Гуляй за цяла нощ
Making a Night of It,

5 Пансионът
The Boarding-house,

4 Чувство
Sentiment,

6 Хорейшо Спаркинс
Horatio Tparkins,

5,3 Черното було
The Black Veil,

4,5 Екскурзия с параход
The Steam Excursion,

5 Случка от живота на мистър Уоткинс Тотъл
A passage in the Life of Mr. Watkins Tottle,

5 Кръщавката в Блумсбъри
The Bloomsbury Christening,

5,5 Смъртта на пияницата
The Drunkard’s Death,


Издание:

Чарлс Дикенс. Избрани творби в 5 тома — том 5

Скици от Боз (разкази). Коледна песен. Повест за два града

Съставител: Людмила Евтимова Английска

Първо и второ издание

Народна култура, София, 1984

 

Редакционна колегия: Владимир Филипов, Жени Божилова, Леда Милева

Редактори: Людмила Евтимова, Мариана Неделчева, Юлия Стефанова

Художник: Филип Малеев

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Йордан Зашев

Коректор: Наталия Кацарова

Дадена за набор ноември 1983 г.

Подписана за печат февруари 1984 г.

Излязла от печат март 1984 г.

Формат 84×108/32

Печатни коли 48. Издателски коли 40,32, УИК 44,54. Цена 5,68 лв.

ДИ „Народна култура“, София

ДП „Димитър Благоев“, София

 

Sketches by Boz

Oxford University Press, London