От половин век насам Мирча Елиаде (1907–1986) е световна знаменитост. Забележителен познавач на индийската философия и митология, един от най-големите религиоведи на века, Елиаде отдавна е известен в Америка и Западна Европа, Русия, Китай, Индия и Япония. Не по-малка е славата и на неговите белетристични произведения, многократно превеждани и преиздавани. И ако развитието на научните и художествените идеи у този автор се взаимопреливат в един самообновяващ се кръговрат, толкова по-оправдано е българският читател да тръгне към бъдещите си срещи с Елиаде от две върхови постижения на ранното му творчество — романа за любовта „Майтреи“ и фантастичния роман „Змията“, представени в този том.

Една вълнуваща „поема за любовта“, истинска „соната“, „митология на любовното изживяване“, и дори „роман-чудо“ — с такива определения е обгърнат „Майтреи“ още от момента, когато 26-годишният му автор го предлага на публиката. А от фолклорния мотив за любовното заклинание, от философските идеи за трите пласта на времето и сливането на индивидуалната душа с космоса се ражда омагьосващата атмосфера на романа „Змията“.


Издание:

Мирча Елиаде. Майтреи, Змията

Издателство Народна култура, София, 1989

Румънска. Първо издание

Контролен редактор: Мирослава Хакимова

Художник: Ясен Васев

Художник-редактор: Росица Скорчева

Технически редактор: Езекил Лападатов

Коректор: Людмила Стефанова

Рецензенти: Василка Алексова, Валентин Харалампиев

Консултант-индолог: Боряна Камова

 

© Mircea Eliade

Maitreyi. Nuntă în cer

Ed. Minerva, Bucureşti, 1986

La ţigănci

Ed. pentru literaturà, Bucureşti, 1969

 

Литературна група — ХЛ. 04/9536425331/5544-36-89

Дадена за набор ноември 1988 г.

Подписана за печат февруари 1989 г.

Излязла от печат април 1989 г. Формат 84×108/32

Печатни коли 17. Издателски коли 14,28. УИК 15,33

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново