Издание:

Кина Къдрева. Хиляда златни рибки

Държавно издателство, Варна

Редактор: Тихомир Йорданов

Коректор: Жулиета Койчева