Издание:

Ангел Каралийчев. Български народни приказки, Том 1

Българска. Осмо издание

Издателство „Народна младеж“

Редактор: Методи Бежански

Коректор: Лилия Вълчева