Издание:

Джон Ъпдайк. Кентавърът

Американска, второ издание

Редактор: Жени Божилова

Художник: Киро Мавров

Художник-редактор: Николай Пекарев

Техн. Редактор: Олга Стоянова

Коректори: Радослава Маринович, Галина Кирова

Държавно издателство „Народна Култура“

Дадена за набор март 1981 г.

Подписана за печат май 1981 г.

Излязла от печат: юни 1981 г.

Формат 84Х108/32

Печатни коли: 18

Издателски коли 15,12

УИК 12,22

Цена 1,42 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4

ДП „Тодор Димитров“ — София, бул. „Г. Трайков“ 2