Серия
Стихотворенията на Юрий Живаго (15)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Зимняя ночь, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 3 гласа)
Сканиране
sir_Ivanhoe (юни 2008)
Разпознаване и корекция
NomaD (юни 2008 г.)

Издание:

Борис Пастернак. Доктор Живаго. Интерпринт, 1990


Вилня по цялата земя,

навред снежеше.

Свещта гореше у дома,

свещта гореше.

 

Мушици както се роят

край лампа лятос —

така напираше снегът

отвън, в стъклата.

 

Стъклото в зимната тъма

от скреж цъфтеше.

Свещта гореше у дома,

свещта гореше.

 

Бе в сенки целият таван

сред тъмнината.

И крак до крак, и длан до длан

съдба — в съдбата.

 

Пантофки падаха в нощта,

в среднощна доба

и сълзи ронеше свещта

по твойта роба.

 

Мъглата дрипави валма

навред кълбеше.

Свещта гореше у дома,

свещта гореше.

 

В миг пламъкът се олюля.

И рой съблазни

извиха ангелски крила

кръстообразно.

 

Бе февруари, сняг димя

и все тъй беше:

свещта гореше у дома,

свещта гореше.

Край
Читателите на „Зимна нощ“ са прочели и: