6 Сън

0 Есен

Стихове от романа

0 Хамлет
Гамлет,

0 Март
Март,

0 Страстната седмица
На страстной,

0 Бяла нощ
Белая ночь,

0 Пролетна вечер
Весенняя распутица,

0 Обяснение
Объяснение,

0 Лято в града
Лето в городе,

0 Вятър
Ветер,

0 Хмел
Хмель,

0 Циганско лято
Бабье лето,

0 Сватба
Свадьба,

0 Есен
Осень,

0 Приказка
Сказка,

4 Август
Авгусг,

6 Зимна нощ
Зимняя ночь,

5,5 Раздяла
Разлука,

0 Среща
Свидание,

0 Витлеемската звезда
Рождественская звезда,

0 Разсъмване
Рассвет,

0 Чудото
Чудо,

6 Земя
Земля,

0 Мрачни дни
Дурные дни,

0 Магдалина I
Магдалина I,

0 Магдалина II
Магдалина II,

6 Гетсиманската градина
Гефсиманский сад,

Издание:

Борис Пастернак. Стихотворения

Подбор и превод от руски: Кирил Кадийски

Издателство „Захарий Стоянов“

Поредица: Ars Poetika

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петя Богомилова

Печат: „Образование и НАУКА“ ЕАД

Формат 16/60/90. Печатни коли 12