Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 4 гласа)

Издание:

Началото и краят на Третата световна война

доц. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Издателска къща „Нови хоризонти“, София, 1999

 

Рецензент: доц. д-р Петко Чобанов

Редактор: Геника Киркова

Коректор: Геника Киркова, Ваня Николова

Художник: Истилиян Божилов

Техн. редакция и предпечатна подготовка: Истилиян Божилов

 

Формат 16/60/84; ПК 5; Тираж 1000; ИК 76.64

Печат: Университетска печатница на УНСС

ISBN 954-494-201-7

c\o Jusautor, Sofia, 1999


На майка ми и на баща ми — на които дължа най-много,

на децата ми — които ме правят най-щастлив,

на акад. Евгени Матеев, д-р Атанас Москов, Любомир Собаджиев, които направиха света по-поносим и по-смислен за мен,

и, разбира се, на приятелите, които търпят всичките ми странни мисли.

МИРНА ИНТРОДУКЦИЯ КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

В днешното неспокойно и несигурно време едва ли е необходимо да се представя на масовата аудитория още една книга с донякъде изнервящо заглавие. Но задачата на подобен род четиво е не да обремени още повече гражданина, а да облекчи неговото мислене в посока към едно по-ясно виждане за света и за премените, които настъпват в него. Ако познаваме добре миналото и настоящето, бъдещето винаги е по-сигурно.

Повечето от поместените разсъждения отчасти вече са били публикувани в българския печат, сблъсквали са се открито с алтернативни виждания на научни конференции или са намирали съгласие сред учените. На пръв поглед те се отнасят до една чисто философска или икономическа тематика, но едно по-задълбочено вглеждане ще открие намесата на много клонове на обществените науки.

Каква е крайната цел на автора?

Тя е една и категорична — да обяви „война“ на конвенционалните виждания и на битуващите в масовото съзнание митове. Ако книгата спомогне на читателите да намерят отговор на своите въпроси, целта е постигната. Но ако тя предизвика нови въпроси или възражения, целта ще бъде двойно постигната.

Авторът с удоволствие ще отговори на възникналите у всеки любознателен читател въпроси, за да може и той да търси своите по-точни формулировки.

 

Въпросите и отзивите изпращайте на адрес: Durankev (при) yahoo.com