Издание:

Началото и краят на Третата световна война

доц. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Издателска къща „Нови хоризонти“, София, 1999

 

Рецензент: доц. д-р Петко Чобанов

Редактор: Геника Киркова

Коректор: Геника Киркова, Ваня Николова

Художник: Истилиян Божилов

Техн. редакция и предпечатна подготовка: Истилиян Божилов

 

Формат 16/60/84; ПК 5; Тираж 1000; ИК 76.64

Печат: Университетска печатница на УНСС

ISBN 954-494-201-7

c\o Jusautor, Sofia, 1999