Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Басня
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
Данаил Радков
Източник
vanyog.com

Издание: Стоян Михайловски. Събрани басни. Т.Ф. Чипев, София, 1939 г.


Мухата

Попитала светулката: — Защо страниш от нас?

От дневни зрелища що се боиш? —

Светулката отвърнала: — Виделината не ми додева;

И денем — както нощем — мирно си живувам;

Но слънце щом изгрей — не се познава

Че съществувам!

* * *

Напразно с игрословия детински

Днес всякакъв ритмач[1] се мъчи да блести;

Тъз глъчка ще изчезне без следа, същински

Поет щом се вести.

Бележки

[1] ритмач — рус. ритмач, който пише рими (ритмьi); стихотворец, стихоплетец.

Край
Читателите на „Слънце и светулка“ са прочели и: