Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
incheto_1914 (2009 г.)
Разпознаване и корекция
Драгомир Керанов (2018 г.)

Издание:

Автор: Стефан Нойков

Заглавие: С името на Левски

Издател: Профиздат

Град на издателя: София

Година на издаване: 1964

Печатница: Профиздат

Излязла от печат: 30 декември 1964

Редактор: Методи Петров

Художествен редактор: Стефан Пенчев

Технически редактор: Кирил Настрадинов

Художник: Антон Петков

Коректор: Мариана Бисерова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5570


Посвещава се на тия, които с гореща любов, с много усилия, идеализъм и себеотрицание са допринесли през изминалите петдесет години за славата на „Левски“ и за възхода на родния спорт!

През прага на половин век

Цели петдесет години столичното дружество „Левски“ — един от ветераните на нашето физкултурно движение — е а челните редици на родния спорт.

В периода преди 9 септември 1944 година — при трудни условия и липса на каквато и да е подкрепа от страна на буржоазната държава — клубът е активен център за популяризиране на спортната идея сред младежта, за създаване на интерес в обществото към физкултурните прояви и за извоюване право на съществуване на спортното движение. През този период „Левски“ е един от пионерите за развитието у нас на редица спортове, като лека атлетика, плуване, футбол, баскетбол, волейбол, бокс и др., поставя начало на работата с юноши, въвежда лекарски прегледи за играчите и така пръв свързва спорта с медицината, полага известни грижи и за възпитанието на състезателите. В клуба израстват добри състезателни кадри за националните отбори и се установяват трайни връзки със спортисти от други страни.

В годините на народната власт, проявила топли грижи за развитието на физкултурното движение, „Левски“ постигна особени успехи в масовия спорт. Дружеството обедини много физкултурни колективи от заводи, предприятия, учреждения, училища, квартали и села, в редиците му се вляха хиляди трудови хора и младежи. То стана една от най-масовите ни спортни организации. Значително се увеличи броят на практикувалите спортове, многократно нарасна числото на състезателите и отборите, сред които израснаха голям брой градски и републикански първенци и европейски клубен шампион по волейбол — жени. „Левски“ създаде школи за спортно майсторство, а работата с младата смяна се издигна на много по-високо стъпало и обхвана далеч по-голям брой юноши и деца. Приобщило усилията на многобройни предани обществени деятели, които са ценен капитал и за нашето физкултурно движение, дружеството е мощен двигател за развитието на масовата физкултура, за повишаване на спортното майсторство и за комунистическото възпитание на младежта. Радващ се на завидна популярност, излязъл успешно на широко международно поле по разни видове спорт, „Левски“ има в досегашния си път огромен актив, създаде ценни традиции и заема достойно място в развитието на нашето народно физкултурно движение.

Петдесет години активна, неуморна, предана, всекидневна работа в полето на родния спорт — това е непоклатима основа за по-нататъшната още по-успешна дейност в служба на голямата цел на социалистическото и комунистическото общество: физкултурата и спортът да навлязат в бита на народа!