Президиумът на Народното събрание на НР България издаде указ за награждаването на дружество „Левски“-София, с орден „Червено знаме на труда“ по случай петдесетгодишнината от основаването му и за неговата народополезна работа за развитието на физическата култура и спорта.